Friday, January 22, 2010

Catatan Pemantauan 1

Minggu ini ramai pegawai terlibat dengan pemantauan bersepadu SPI. Beberapa sekolah terpilih telah dikunjungi. Ada sekolah yang mendapat keputusan yang amat baik meskipun kekurangan 3 orang guru malah ada yang kurang 4 orang guru dan keadaan fizikal yang tidak memuaskan. Ada sekolah yang tidak mendapat pencapaian yang tinggi malah dibawah 60% bagi murid tahun 6 (penguasaan al-Quran mengikut bacaan sebenar). Ada beberapa sekolah TIDAK bersedia dengan instrumen pemantauan yang lengkap diisi. Malah ada yang tak sempat untuk download dan di luar makluman pentadbir.

Saya amat yakin kesungguhan SEBAHAGIAN BESAR guru untuk menggalas amanah agama ini dengan sebaik mungkin. Cuma saya tidak pasti adakah guru-guru 'work hard' atau 'work smart'. Antara alasan guru atas kelemahan murid ialah murid mudah lupa dan latarbelakang keluarga murid yang tidak membantu. Ibubapa juga turut dikaitkan dengan pencapaian tersebut. Saya yakin itu bukanlah satu-satunya punca murid-murid tidak menguasai al-Quran walaupun telah 5 tahun mempelajarinya di sekolah.

Dari pemerhatian saya di sekolah-sekolah yang cemerlang ada beberapa perkara yang boleh saya kongsikan
1. Kelas 'streaming' -
kelas ini diwujudkan mengikut kesesuaian dan kemampuan sekolah bagi menyusun jadual agar tidak bertembung P&P guru yang terlibat. Bagi mengurangkan pertembungan jadual guru, kelas ini boleh diwujudkan sekurang-kurangnya di antara 2 buah kelas sahaja. Jika P&P di 2 kelas ini melibatkan 3 orang guru (kurang guru), maka 3 kumpulan murid boleh diwujudkan (Iqra 1-3, Iqra 4-6, Quran). Tanpa kelas streaming, guru tidak dapat memberi fokus serentak kepada semua murid. Guru mengajar 60 minit tetapi murid mungkin hanya belajar 10 minit.

sambung...

No comments: